Joint Admissions and Matriculation Board JAMB Syllabus for Yoruba 2024

Joint Admissions and Matriculation Board JAMB Syllabus for Yoruba

Contents

JAMB Syllabus for Yoruba 2022

We are aware at mytopschools.com that you are searching for Joint Admissions and Matriculation Board JAMB Syllabus for Yoruba, then you are not alone.

The aim of the Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) 2023 syllabus in Yorùbá is to prepare the candidates for the Board’s examination. It is designed to test their achievement of the course objectives, which are to:

1. stimulate and sustain their interest in Yorùbá language, literature and culture

2. acquire basic knowledge and skill in Yorùbá language, literature and material and non-material aspects of culture.

STRUCTURE OF THE EXAMINATION

DOWNLOAD APP HERE

DOWNLOAD PDF HERE

JAMB SYLLABUS FOR YORUBA, MYTOPSCHOOLS

The test will be of an objective type, candidates will answer forty (40) multiple-choice questions covering all aspects of the syllabus:

1. LANGUAGE:

(a) Comprehension

(1 prose and 1 verse)       08 items

(b) Essay writing             01 item

(c) Sound system           04 items

(d) Grammar                  05 items

(e) Current orthography   02 items

(f) Translation                 01 item

2.LITERATURE:

(a) Oral                        04 items

(b) Written                   06 items

3. CULTURE               

09 items

TOTAL                         40 items

1. LANGUAGE:

Topics

(a) Comprehension:

(i) Prose

(ii) Verse

Objectives

Candidates should be able to:

(i) identify central issues in a passage and draw appropriate conclusions;

(ii) determine basic assumptions and express ideas;and

(iii) identify the meanings and functions of given phrases and sentences

Topic

(b) Essay Writing

Objectives

Candidates should be able to:

(i) identify different types of essay; and

(ii) apply different types of techniques associated with each type.

Topic

(c) Sound System:

(i) Production of sounds (consonants and vowels);

(ii) Tones and tone change;

(iii) Syllable structure;

(iv) Sound processes co-vowel occurrence,elision and deletion, etc.

Objectives

Candidates should be able to:

(i) identify organs of speech, speech sounds and parameters for describing each speech sound;

(ii)

a. determine their correct usages;

b. identify linguistic errors(pronunciations and wrong usages);

(iii) determine the syllable components of words;

(iv) demonstrate knowledge of the basic principles underlying the relationship between sounds.

Topics

(d) Grammar:

(i) Morphology – Word-formation;

(ii) Loan-word integration;

(iii) Word classes – nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, conjunctions, prepositions, etc.

(iv) Phrases and clauses – types and functions

(v) Sentences – types, structures and functions

Objectives

Candidates should be able to:

(i) demonstrate good knowledge of word derivation;

(ii) demonstrate knowledge of word adoption;

(iii) identify the appropriate class a word belongs to

(iv) demonstrate knowledge and understanding of Yorùbá syntax

(v) identify the types,structures and functions of sentences.

Topics

e) Current Orthography

Objectives

Candidates should be able to present ideas in acceptable written form

Topic

(f) Translation

Objectives

Candidates should be able to;

interpret sentences and ideas in accordance with acceptable principles.

2. LITERATURE:

DOWNLOAD APP HERE

Topics

(a) Oral Literature:

(i) Prose:

Àmọ̀ó,A. (2010). Àkójọpọ̀ Àlọ́ Àpagbè, Akurẹ: Hirise Celebrity Publishers.

Objectives

Candidates should be able to:

(i) identify central issues, problems and the component parts of an idea presented in a work;

(ii) draw appropriate conclusions.

Topics

(ii) Poetry:

Babalọlá, A. (2001).Àwọn Oríkì Orílẹ̀ Mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n, Lagos: Longman Nig. Ltd.

Objectives

(i) deduce logical inferences from abstract relations of components of an idea in a work;

(ii) identify the figurative and idiomatic expressions in the poem.

(b )Written Literature:

Topic

(i) Prose:

Ajéwọlé, O. (2005). Ìgbẹ̀yìn L’aláyò N Ta,Ibadan: Extention Publications Limited.

Objectives

Candidates should be able to:

(i) demonstrate good knowledge of ideas in works of art;

(ii) draw moral lessons from the text;

(iii) identify the narrative techniques in the text;

(iv )identify the figurative and idiomatic expressions in the text.

(ii) Poetry:

Fádíyà, O. (2008). Ìyá Àtàtà, Ibadan: Lasswell

Objectives

Candidates should be able to:

i) deduce the import of written works of art and genres

(ii) identify the figurative and idiomatic expressions in the poem

Topic

(iii) Drama:Tẹ̀là, L. (2007).Ègún Orí Ìkúnlẹ̀, Ibadan: Rasmed Publications Limited

Objectives

Candidates should be able to:

(i) identify the central theme of works;

(ii) interpret same in accordance with acceptable principles of the society;

(iii) identify types of drama;

(iv) identify the figurative and idiomatic expressions in the drama;

(v) extract the narrative techniques in the drama

Candidates should be able to:

(i) deduce the import of written works of art and genres;

(ii) identify the figurative and idiomatic expressions in the poem.

3. CULTURE:

DOWNLOAD APP HERE

Topic

1.Èrò àti ìgbàgbọ́:Olódùmarè, àkùdàáyà,emèrè, àjẹ́,àwọn irúnmọlẹ̀ abbl.

Objectives

Candidates should be able to:

distinguish traditional practices and acceptable ways of life from modern and common sense beliefs

Topic

2. .Ètò ìṣèlú àti ààbò ìlú:Ẹgbẹ́àti ọgbà, oyè jíjẹàti àwọn ìjòyè, ogun jíjà abbl.

Objectives

Candidates should be able to:

assess the functions and roles of individuals, chieftains, and groups in ensuring peace, stability and continuity of society.

Topic

3. Ètò ìsìnkú àti ogún pínpín:Òkúàgbà,òkú ọ̀fọ́,òkú òòṣà, ìtúfọ̀, ilẹ̀òkú gbígbẹ́,ìdí igi, mọ̀lẹ́bí, bàbá ìsìnkú abbl

Objectives

Candidates should be able to:

(i) distinguish between traditional practices;

(ii) relate them to funerals and inheritance

Topic

4.Òǹkà Yorùbá:Oókan títídé ọ̀kẹ ́kan (1-20,000).

Objectives

Candidates should be able to:

(i) count in Yorùbá numerals

(ii) apply addition, deduction and division methods in Yorùbá.

Topic

5) Ayẹyẹ:Ìgbéyàwó, ìsọmọlórúkọ, ìwúyè abbl.

Objectives

Candidates should be able to: relate social activities and events to appropriate situations

Topics

6.Ètò Ìwòsàn:Ìtọ́jú aláìsàn, ìtọ́jú àtiìgbẹ̀bí aboyún, abbl.

Objectives

Candidates should be able to:demonstrate knowledge of the best way of using the appropriate health care practices.

Topic

7.Eré ìdárayá:

(i) eré òṣùpa–àlọ́, bojúbojú abbl;

(ii) eré ojúmọmọ–ìjàkadì, ayò, òkòtó,àrín abbl.

Objectives

Candidates should be able to:

(i) identify types of Yorùbá traditional games;

(ii) identify rules and regulations guiding each game;

(iii) mention values derived from each game.

Topic

8.Iṣẹ́àbínibíàti oúnjẹilẹ̀ Yorùbá:

(i) Iṣẹ́-àgbé ìṣọ̀nà, ìlù lílù abbl;

(ii) Oúnjẹ–àbàrí, iyán, ẹ̀wà abbl.

Objectives

Candidates should be able to:

(i) demonstrate adequate knowledge of the various traditional professions;

(ii) compare various traditional professions;

(iii) demonstrate knowledge of preparing each type of Yorùbá food;

(iv) mention nutritional values of each food.

Topic

9.Ẹ̀kọ́ìlé:Ìwà ọmọlúàbí àti àǹfààní rẹ̀.

Objectives

Candidates should be able to:identify acceptable patterns of behavior and attitude that conform with societal norms and values.

RECOMMENDED TEXTS

LANGUAGE

Abíọ́dún, J. (1995).Àròkọàti Aáyan Ògbufọ̀, Lagos: MAJAB Publishers.

Adéwọlé, L. O. et al.(2000).Exam Focus –Yorùbá Language for WASSCE/SSCE,Ìbàdàn: UP Plc.

Awóbùlúyì, O. (1978).Essentials of Yorùbá Grammar,Ìbàdàn: UP Plc.

Awóbùlúyì, O. (ed.).(1990).Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. II,Ìbàdàn: UP Plc.

Awóbùlúyì, O. (2008).Ẹ̀kọ́ Ìṣẹ̀dá-Ọ̀rọ̀ Yorùbá,Akurẹ: Montem Paperback.

Awóbùlúyì, O. (2013).Ẹ̀kọ́ Gírámà Èdè Yorùbá,Oṣogbo: Atman Ltd.

Babalọlá,A. (ed.) (1991).Ìwé Ìmọ́dọ̀tun Yorùbá SSI –SSIII,Ìbàdàn: Longman.

Bámgbóṣé,A. (ed.) (1984).Yorùbá Metalanguage (Èdè-ÌperíYorùbá) Vol. 1, Ìbàdàn:UP Plc.

Bámgbóṣé, A. (1990).Fọnọ́lọ́jìàti Gírámà Yorùbá,Ìbàdàn.

Mustapha, O. (ed.).(1988).Ẹ̀kọ́-Èdè Yorùbá Òde-òní SSI –SSIII Ìbàdàn, Macmillian Publishers.

Mustapha, O. (ed.).(1991).Ẹ̀kọ́-Èdè Yorùbá Titun SSI–SSIII, Ìbàdàn: UP Plc.

Ọdẹ́tókun, A. et al.(2005).Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Yorùbá,Ìbàdàn: Macmillan Publishers.

Owólabí, K. (1989).Ìjìnlẹ̀ Ìtúpalẹ̀ Èdè Yorùbá (1):Fónẹ́tíìkì àti Fọnọ́lọ́jì,Ìbàdàn: Oníbọnòjé Press.

Owólabí, O.etal.(1999).Countdown WASSCE/SSCE,NECO, JME (Ìwé Ìgbáràdi fún Ìdánwò Àṣekágbá Yorùbá)Ìbàdàn: Evans.

Ọyádèyí, O. (1998).Ìjìnlẹ̀ Fọnọ́lọ́jìàti Gírámà Èdè Yorùbá, Ìbàdàn:Heinemann.

LITERAURE

All the prescribed texts are reflected as applicable on the syllabus under Topics/Contents/Notes column.

CULTURE

Adéoyè, C. L. (1979).Àṣààti Ìṣe Yorùbá, Ìbàdàn: OUP.

Adéoyè, C. L. (1985).Ìgbàgbọ́ àti Ẹ̀sìn Yorùbá,Ìbàdàn: Oníbọnọ̀jé Press.

Ládéĺé, T. A.A.et al.(1986).Àkójọpọ̀ ÌwádìíÌjìnlẹ̀ Àṣà Yorùbá,Ìbàdàn: Macmillian Publishers.

That’s the much we can take on the topic “Joint Admissions and Matriculation Board JAMB Syllabus for Yoruba ”.

Thanks For Visiting

MYTOPSCHOOLS

READ THIS RELATED JAMB POSTS TO KNOW MORE ABOUT JAMB

Price, Selling Points of JAMB UTME E-Pin (Scratch Card)

Joint Admissions and Matriculation Board JAMB Guidelines For Admission

Joint Admissions and Matriculation Board JAMB Cut-Off Marks Admission Exercise

Free JAMB Past Questions for  (PDF Format) Download Here

Joint Admissions & Matriculation Board JAMB Brochure

JAMB Subject Combinations for All Courses

Joint Admission and Matriculation Board JAMB Admission Status Checking Portal for UTME & DE Candidates  & Past Years

JAMB CAPS How to ACCEPT or REJECT Admission Offer

How to Print JAMB Original Result Slip for All Years

How to Easily Register JAMB Using Interswitch

Joint Admissions and Matriculation Board JAMB Mock Examination for UTME Candidates

JAMB Profile Code Generation & Purchase of e-Pin for New & Previously Used Numbers

Joint Admission Matriculation Board JAMB Institution Matriculation List  (JAMB CAPS)

How to Create JAMB Online Profile

How to Buy JAMB ePINS Via Interswitch

UTME: Joint Admissions and Matriculation Board JAMB List of Prohibited Items in Exam Hall

Joint Admission and Matriculation Board JAMB Admission Letter for UTME and Direct Entry  and Years Downward]

JAMB Direct Entry Form Approved Selling Points

JAMB Direct Entry Registration  : Instructions & Guidelines

AMB Direct Entry Registration Centres in Nigeria

Joint Admissions and Matriculation Board JAMB Change of Course & Institution / Data Correction Procedure 2021

JAMB Subject Combinations for Courses in the Arts

JAMB Subject Combinations for Courses in the Social Sciences

JAMB Subject Combinations for Courses in the Sciences

JAMB Recommended Books for Music

JAMB Recommended Books for Mathematics

Requirements to Start a JAMB CBT Centre

Joint Admissions and Matriculation Board JAMB Form  – Registration Instructions and Guidelines

 

Leave a Comment